Prosjekterfaring Arne Hauge

Forskningslab
Prosjektleder

Byggherrens prosjektleder. Ombygging utført i totalentreprise for nytt laboratorium.

Bussanlegg Oslo
Prosjektleder

Byggherrens prosjektleder. Verksted og vaskehall 5 spor, Administrajonsbygg, opppstillingsplass og ladeanlegg for 150 el-busser med omfattende elektrisk infrastruktur.

Hausmanns hus
Prosjekteringsleder

Innleid prosjekteringsleder for J.I.Bygg i totalentreprise for Hathon Holding.

Skui bussanlegg – Oslo Sporveier

Kontrollingeniør. Byggeledelse

Forsvarsbygg

Prosjektleder.

Forsvarsanlegg i 2018 og 2019

Solheimveien 6
Anleggsleder

Solheimveien 6, Lørenskog: Anleggsledelse for BundeBygg

Heggedal skole og flerbrukshall – Asker kommune:
Byggeleder
Stortinget
Byggeleder

Byggeledelse med spesielt fokus på økonomiske tvister om endringer i kontrakt.

Munch videregående skole
Fremdriftsplanlegger og byggeleder

Fremdriftsplanlegging og oppfølging samt byggeledelse for flere entrepriser. Antikvarisk rehabilitering.

Pilestredet studenthjem
Prosjektleder

Prosjektleder i totalentreprise for Georg Andresen & Sønner AS. Total rehabilitering og påbygg.

Bøler nye kirke
Prosjektleder

Prosjektleder for HENT AS i generalentreprise. fasene grunn og tett bygg.

Hauketo skole.

Ass. prosjektleder for HENT AS i generalentreprise. Ombygging og nybygg.

Radiumhospitalet i Oslo

Prosjektøkonom for PEAB Nytt Forskningsbygg

2002 – 2006 Oslo Sporveier AS – Vedlikeholdsetterslepet

Prosjektøkonom, prosjektkoordinator

Byggherrestyrte entrepriser.

2000 – 2001 Infrastruktur Fornebu (Statsbygg og Oslo kommune)

Prosjektøkonom – utvikler

2 Mrd Kroner
Byggherrestyrte entrepriser. Veier, VA, miljørehabilitering.
Arbeidsoppgave: Utvikling av nytt system for kostnadsoppfølging.
Utvikling av database for miljøregnskap og produksjonsstyring masser med masseregnskap. Utvikling av dokumentstyringssystem for prosjektadministrasjon

2000 – EXPO 2000 – Norges paviljong til verdensutstillingen

Prosjektleder – utvikler

Utvikling av administrasjonssystem for paviljong med bookingsystem for restaurant og paviljong.

1999 NSB Eiendom – Nytt hovedkvarter for NSB

Prosjektøkonom – utvikler

Arbeidsoppgave: Utvikling av nytt system for kostnadsoppfølging. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 400 mill.

1998 – 1999 Gardermobanen

Prosjektøkonom

8,4 mrd

Arbeidsoppgave: Prosjektøkonom. Videreutvikling av system for oppfølging av prosjektøkonomi

1997 – Studentsamskipnaden i Oslo – Rehabilitering av 100 studentboliger

Byggeleder

Areal / kostnad: 20 mill kroner
Totalentreprise
Arbeidsoppgave:Byggeleder

1996 – 1997 Jernbaneverket

Prosjektøkonom

Prosjekt: Dobbeltsporet Ski-Moss og andre prosjekt
Areal / kostnad Samlet prosjektkostnad for 1996 ca 220 mill kr.
Arbeidsoppgave: Prosjektøkonom for flere prosjekt.

1995 – Lommedalen Skole i Bærum

Byggeleder

Sluttarbeider og utomhusanlegg
Areal / kostnad Total prosjektkostnad 65 mill. 1995-kr
Hovedentreprise (Hovedentreprenør koordinerte sideentrepriser).

Arbeidsoppgave: Byggeleder

1994-1995 Arcus, Nytt automatlager og vaskehall Hasle

Byggeleder

Nytt automatlager, nybygg og ombygginger for nytt produksjonsanlegg.
Areal / kostnad: Total kontraktsverdi 120 mill kr
Entrepriseform: 7 bygningsmessige entrepriser: Grunnarbeider, plasstøpt
betong, prefabrikert betong, snekkerarbeider, taktekking, utomhusarbeider, gartnerarbeider. Fremdriftskontroll, koordinering av entreprenører, økonomisk kontroll.
Arbeidsoppgave: Ansvarlig for sluttoppgjør på 15 entrepriser